1. Vervoermiddelen blijven eigendom van De Bever Verhuur, doorverkopen of onderverhuren is verboden.
 2. Vervoermiddelen kunnen online via www.debever.com dan wel telefonisch onder nummer +31 187 689100 gereserveerd worden, u dient vooraf de verschuldigde huursom te betalen.
 3. De huurder is verplicht om zich te legitimeren bij het afhalen van een vervoermiddel.
 4. De Bever Verhuur verplicht zich om het vervoermiddel na betaling in goede staat aan te leveren en de huurder bevestigd het vervoermiddel in goede staat te hebben ontvangen.
 5. De huurder wordt geacht het vervoermiddel als een goed beheerder te verzorgen en blijft te allen tijde aansprakelijk, ook als derden gebruik van het vervoermiddel gemaakt hebben.
 6. Gebruik van het vervoermiddel is volledig voor risico van de huurder en draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derde wordt toegebracht.
 7. Bij diefstal van het vervoermiddel moet men een politie rapport en desbetreffende fietssleutel aan De Bever Verhuur overhandigen. De huurder heeft een eigen risico van € 100,00 bij diefstal.
 8. Bij inlevering vóór het overeen gekomen inlevertijdstip is De Bever Verhuur niet verplicht om resterende huur terug te betalen.
 9. Bij inlevering na het overeen gekomen inlevertijdstip wordt de volledige daghuur vermeerderd met het aantal dagen in rekening gebracht + 1 dag extra.
 10. Reparaties mogen na overleg met De Bever Verhuur bij een andere fietsvakhandel ter reparatie aangeboden worden. U dient de factuur cq kassabon bij inleveren van het vervoermiddel te overhandigen.
 11. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het vervoermiddel toegebracht in de door hem gehuurde periode en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen dienen te vergoeden. Dit geldt ook wanneer de fiets met een lekke band wordt teruggebracht.
 12. De bagagedrager kan max. 15kg. als ballast meedragen, bij overbelasting wordt de schade hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de huurder.
 13. De huurder mag, zittend op het vervoermiddel, zich niet buiten de verharde weg en fietspaden begeven, en dus ook niet op het strand fietsen.
 14. Bij verlies van de sloten en/of sleutels zullen de kosten worden doorberekend aan de huurder.
 15. Het vervoermiddel kan in geval van schade opgehaald worden door De Bever Verhuur, doch dit wordt op regie basis doorberekend aan de huurder.
 16. Schade voortvloeiend uit normale slijtage wordt uiteraard niet doorberekend aan de huurder.
 17. Bij verlenging van de huurperiode wordt de aantal gewenste dagen + een dag extra huur berekend.
 18. Een bandenplaksetje wordt naar wens aan de huurder meegegeven en dient bij het terugbrengen van de fiets weer ingeleverd te worden.
 19. De volledige voorwaarden kunt u hier downloaden: https://www.debever.com/sites/default/files/Huurvoorwaarden%20vervoermiddelen.pdf
 20. Adresgegevens: De Bever Verhuur, Dijkstelweg 12, 3253 TB  Ouddorp. +31 187 68 91 00 of +31 6 53 63 27 78